تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای

خانه > دسته‌بندی نشده  > مجوز ثبت صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای

مجوز ثبت صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای

مجوز صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای

مجوز ثبت صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای

در این مطلب شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، تمدید مجوز ثبت صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای (تاسیس صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای ، شرایط تاسیس صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای ، هزینه تاسیس صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای ، نمونه اساسنامه صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای  ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز ثبت صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای


مشخصات مجوز ثبت صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون پولی و بانکی کشور1201351/04/18ماده 11 بند ب

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی1221383/10/221

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور9471395/12/1414

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور14761395/11/1021

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2011 و 15

فرآیند صدور مجوز تاسیس صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای
فایلی وجود ندارد

شرایط تاسیس صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه مصوب هیئت مدیره100173
گواهی مسدودی سرمایه1001007
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات10011700800
صورتجلسه مجمع عمومی عادی100005

صورتجلسه مجمع فوق العاده

100006
تاییدیه اطلاعات بانکی100011
تاییدیه اولیه پلیس پیشگیری12688
تاییدیه نهایی پلیس پیشگیری12689
اصل گواهي نامه عدم سوء پيشينه معتبر11104
تعیین محل فعالیت12240
اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس1001176
تعهدنامه محضری مطابق با فرم های بانک مرکزی1001180

اساسنامه ثبت شده در مرجع ثبتی کشور

1001201
تاییدیه حراست101988
ثبت اطلاعات در سامانه و اخذ کد رهگیری توسط متقاضی1001446
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت  و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه، آگهی ثبت و نیز آگهی آخر1001460
اساسنامه برای اشخاص حقوقی(قید موضوع فعالیت در اساسنامه الزامی می باشد)1001474
تایید عملکرد*55554
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2013 و 15

استعلام‌های بین دستگاهی تاسیس صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تایید اطلاعات هویتی10001وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور0http:// www. sabteahval .ir
تاییدیه اماکن10008پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0www .ir
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http:// epolice .ir
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی10089وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http:// www. vaja.ir
آدرس پستی10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www. post

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2013 و 15

شرایط تاسیس صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2011 و 13 و 15

ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2013

مدت اعتبار مجوز تاسیس صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ای

 ماههزینه صدور مجوز تاسیس صندوق قرض الحسنه تک شعبه اینمونه مجوز صادر شده و نمونه اساسنامه صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز

شرایط تاسیس صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاسیس صندوق قرض‌الحسنه تک‌ شعبه‌ ایعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2013 و 15

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2013 و 15