تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

طبقه برند تنباکو و کبریت ( طبقه ۳۴ ثبت برند )

خانه > ثبت برند  > طبقه برند تنباکو و کبریت ( طبقه ۳۴ ثبت برند )

طبقه برند تنباکو و کبریت ( طبقه ۳۴ ثبت برند )

طبقه برند تنباکو و کبریت ( طبقه 34 ثبت برند )

طبقه برند تنباکو و کبریت ( طبقه 34 ثبت برند )

طبقه برند تنباکو و کبریت ( طبقه 34 ثبت برند ) / در زیر موارد مربوط به طبقه ی 34 برند را آورده ایم. به جرئت می توان گفت بهترین و کامل ترین مجموعه از طبقات برند را در طبقه 34 در اینجا آورده ایم:

طبقه ی 34  ثبت برند مربوط است به طبقه برند تنباکو و کبریت که در ادامه با جزئیات، تمامی مواردی که در این طبقات قرارداده می شود را آورده ایم:

برند تنباکو و کبریت – امور حقوقی

 1. کاغذهای نم گیر برای توتون پیپ
 2. فیلتر کهربائی چوب سیگار
 3. دهنی کهربائی چوب سیگار(ت)
 4. کیسه توتون
 5. پیپ
 6. توتون دان
 7. توتون و تنباکو
 8. دهنی کهربائی چوب سیگار(ت)
 9. سلفدان تنباکو
 10. جعبه های انفیه که ازفلزات قیمتی نباشند
 11. انفیه
 12. فندک برای سیگاری ها
 13. کیسه توتون
 14. پیپ
 15. جا پیپی
 16. پیپ پاک کن
 17. سیگارهای برگ
 18. سیگارهای برگ نازک (سیگارول)
 19. سیگارهائی که دارای ماده جایگزین تنباکو بوده و برای مقاصد طبی نباشند
 20. سیگارهای معمولی
 21. سیگارت
 22. سیگارت فیلتر
 23. کتابچه کاغذ سیگارت
 24. کاغذ سیگارت
 25. انواع چوب سیگارت که از فلزات قیمتی نباشند
 26. چوب سیگارت
 27. انواع فیلتر سیگارت
 28. جعبه سیگارت که ازفلزات قیمتی نباشند
 29. محفظه مخصوص گاز برای فندک سیگار
 30. چوب سیگارکه از فلزات قیمتی نباشند
 31. سیگاربر
 32. جعبه سیگار برگ که از فلزات قیمتی نباشند
 33. تنباکوی جویدنی
 34. جعبه و جلد برای سیگارهای معمولی که از فلزات قیمتی نباشند
 35. جعبه و جلد برای سیگارهای برگ از فلزات قیمتی نباشند
 36. کتابچه های کاغذهای سیگار
 37. ابزار سیگاربر
 38. محفظه گاز فندک
 39. سنگ چخماق فندک
 40. فیلتر سیگارت
 41. فندک برای سیگاری ها
 42. انواع گیاهان تدخین
 43. بخش دهنی کهربائی چوب سیگار(ت)
 44. بخش دهنی برای چوب سیگار
 45. کبریت ( طبقه برند تنباکو و کبریت ( طبقه 34 ثبت برند ) )
 46. جاکبریتی که از فلزات گران بها نباشد
 47. جعبه کبریت که از جنس فلزات گران بها نباشد
 48. زیرسیگاری که ازفلزات قیمتی نباشند

در کل این طبقه مربوط است به برند تنباکو، لوازم تدخین، کبریت است که ریز این موارد را در بالا آورده ایم. شما می توانید با مطالعه موارد گفته شده مطابق با کالا و فعالیت مورد نظرتان طبقه 34 را به عنوان طبقه ی برند خود هنگام ثبت اعلام نمایید

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید