تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

فرايند تشكيل تعاونی تامين نياز مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > فرايند تشكيل تعاونی تامين نياز مشاغل خانگی

فرايند تشكيل تعاونی تامين نياز مشاغل خانگی

فرايند تشكيل تعاونی مشاغل خانگی

فرايند تشكيل تعاونی تامين نياز مشاغل خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: فرايند تشكيل تعاونی تامين نياز مشاغل خانگی ، ضوابط پرداخت تسهیلات به متقاضیان کسب و کار خانگی ، مقررات پرداخت وام به مشاغل خانگی

تشكيل تعاوني تأمين نياز مشاغل خانگي به دو صورت زير امكان پذير ميباشد:

الف – تشكيل تعاوني تأميننياز براي افرادي كه داراي مشاغل خانگي در يك گرايش و يا چند گرايش همسو و نزديك بهم ميباشند

ب – تشكيل تعاوني تأمين نياز براي اشخاص پشتيبان مشاغل خانگي

2- تعداد اعضاء براساس آيين نامه مواد 6 و 20 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، حداقل درهنگام تشكيل حداقل 20 عضو ميباشد (در مواردي كه امكان ثبت تعاوني با 20 عضو ميسر نباشد، درصورت تشخيص معاونت امور تعاون با كمتر از اين تعداد نيز قابل تشكيل است . درهر صورت نبايد تعداد اعضاء كمتر از 7 نفر باشد.)

3- درخواست حداقل 3 نفر از متقاضيان بعنوان هيات مؤسس

4- معرفي يك نفر به نمايندگي از هيأت مؤسس به اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان

5- ورود نماينده هيأت مؤسس به سامانه الك ترونيكي تشكيل و ثبت تعاونيها به آدرس ir.icm.ei://http و تكميل فرم درخواست موافقت با تشكيل تعاوني ، دريافت شماره درخواست تشكيل بمنظور پيگيريهاي بعدي و انجام ساير امور به شرح موجود در سامانه مذكور

 ضوابط پرداخت تسهیلات به متقاضیان مشاغل خانگی

– شرایط عمومی (فرايند تشكيل تعاونی مشاغل خانگی )
کلیه متقاضیان داراي مجوز کسب و کار خانگی که مورد تائید دستگاه اجرایی ذیربط می باشند ، می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

– صندوق مهر امام رضا (ع) و بانک هاي عامل ترتیبی اتخاذمی نمایند که متقاضیان به سهولت و با رعایت قانون مشاغل خانگی و دستور العمل هاي مربوطه و ضوابط فوق الذکر بتوانند از تسهیلات بهره مند شوند .

– تسهیلات قرض الحسنه اختصاصی به متقاضیان مستقل نباید از 35 درصد سهم تعیین شده در بانک بیشتر باشد.

– شرایط صندوق مهر امام رضا (ع)

– حداکثر تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیان مستقل 50 میلیون ریال می باشد.

– حداکثرتسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پشتیبان یک میلیارد ریال می باشد.

– میزان تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیان پشتیبان متناسب با طرح توجیهی کسب و کارمی باشد.

ضمناً طرح هایی که اشتغالزایی بیشتري دارند ، در اولویت قرار می گیرند.(مقررات پرداخت وام به مشاغل خانگی)

– حداکثر دوره باز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با احتساب دوره تنفس 5 سال می باشد.

– پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پشتیبان بعنوان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش درمقابل تهیه تجهیزات مورد لزوم شغل مربوطه می باشد.

– شرایط بانک هاي عامل(فرايند تشكيل تعاونی مشاغل خانگی )

– حداکثر تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیان مستقل 30 میلیون ریال می باشد.

– حد اکثر مدت باز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه براي متقاضیان مستقل 3 سال می باشد.

– حد اکثر تسهیلات پرداختی به متقاضیان پشتیبان ده میلیارد ریال می باشد.

– تسهیلات اختصاص یافته بیش از 30 میلیون ریال به صاحبان کسب و کار خانگی (پشتیبان و مستقل) مشمول آئین نامه پرداخت یارانه تسهیلات صاحبان بنگاه هاي اقتصادي زود بازده و کار آفرین می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید