تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

خانه > اخذ مجوز  > فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی تاسیس وفعالیت سازمانهای مردم نهاد120471384 / 03/ 29مواد 3 تا 5

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد120481384 / 03/ 29مواد 13 تا 15

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد120491384 / 03/ 29ماده 17و تبصره3 ماده22

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد120491384 / 03/ 29بنذ پ ماده 18

فرآیند صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی10452
صورتجلسه مجمع عمومی موسس11175
درخواست تشکیل سمن11406


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد120491384 / 03/ 29بندپ ماده 18

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد120491384 / 03/ 29تبصره 3 ماده 22

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
جهاد کشاورزی10226سازمان جهاد کشاورزی – ادارات جهاد کشاورزی30www.maj.ir
گزارش کارشناسی قوه قضاییه ج.ا.ا10035قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور0http://ssaa.ir
گزارش کارشناسی نیروی انتظامی ج.ا.ا10028پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0http://police.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد120491384 / 03/ 29تبصره 3 ماده 22

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد120491384 / 03/ 29مواد 17تا26

هزینه صدور مجوز انجمن خبرگان کشاوزری

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد120491384 / 03/ 29مواد22و 25

مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد120491384 / 03 / 29ماده 31

اساسنامه سازمانهای مردم نهاد120501384 / 03/ 29ماده 15

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه اسناد10240
صورتجلسه مجمع فوق العاده11244
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد120491384/ 03 / 29ماده 31

اساسنامه سازمانهای مردم نهاد120501384 / 03/ 29ماده 15

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید