تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری

خانه > اخذ مجوز  > فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری

فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری

مجوز فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 / 09/ 01بند 21 ماده 1

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور118611384 / 09/ 01بند “ث” ماده 36

دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار118621390 / 08/ 21ماده 2

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

 شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
اساسنامه‌ی شرکت12660
تصویر آگهی مشخصات مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آن‌ها در روزنامه رسمی کشور12661
تصویر آگهی تأسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور12662
مبلغ سرمایه‌ی ثبت شده، فهرست شرکاء و میزان سرمایه‌ی پرداخت شده و تعهد شده‌ی هریک12663
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار118621390 / 08/ 21ماده 2

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تاییدصلاحیت مدیران پیشنهادی (وفق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی(مصوب 16/05/91 ش10453وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان بورس و اوراق بهادار0https://tse.ir
هزینه ثبت شرکت سرمایه گذاری

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار118621390 / 08/ 21ماده 7

اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های سرمایه گذاری118741399 / 06/ 22ماده 1-65

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های سرمایه گذاری118741399 / 06/ 22ماده 4

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ابلاغیه مصوبات شورای عالی بورس درخصوص تغییر کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار117701396 / 07/ 15بند 5

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های سرمایه گذاری118741399 / 06/ 22ماده 59

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های سرمایه گذاری118741399 / 06/ 22ماده 59

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید