تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران

خانه > اخذ مجوز  > مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران

مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران

مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران

ط

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران119791394/01/01صفحه 12 تا 14 شماره 1 تا 6

فرآیند صدور مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
عکس پرسنلی10007
فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس10777
فضای لازم برای دریافت مجوز10789
فرم اطلاعات تکمیلی10854
فرم اطلاعات فردی10981
فرم اطلاعات شغلی10982
كپي آخرين مدرك تحصيلي متقاضي11052
فهرست امکانات مورد استفاده برای آموزش کار عملی11430
فیش پرداخت تعرفه11679
گزارش بازدید کارشناسی تایید شده مبنی بر رعایت استاندارد و تجهیزات12302
کپی شناسنامه و کارت ملی12349
کپی روزنامۀ رسمی ارکان مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور12714
درخواست متقاضی10030


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران119791394/01/01صفحه 13 شماره 5

استعلام‌های بین دستگاهی


شرایط دریافت پروانه آزمون و آموزش ای سی دی ال

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران119791394 / 01/ 01صفحه 12 شماره 1

ضوابط خاص صدور مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران119791394 / 01/ 01صفحه 14 شماره 2

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور مجوز فعالیت مرکز (سه سال)50000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران119791394/01/01صفحه 13 شماره 5-6

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه فیش بانکی12054
، تسویه حساب بدهی12316
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران119791394/01/01صفحه 8 شماره 11

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران119791394/01/01صفحه 16 شماره 1 تا 7

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه تمدید2000000 ریال

فرآیند اصلاح مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران119791394 / 01/ 01صفحه 7 شماره 5

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی مراکز بنیاد ICDL ایران119791394 / 01/ 01صفحه 10 شماره 25

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید