تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری

مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری

مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری

 مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه لازم برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز آژانس هواپیمایی و بالگردی مسافری و باری(مجوز دفتر هواپیمایی ، مجوز شرکت هواپیمایی ، مجوز سازمان هواپیمایی کشوری ، مجوز آژانس هواپیمایی بند الف ، مجوز آژانس هواپیمایی بند ب) کاملا شرح داده می شود.

مرجع صدور مجوز شرکت هواپیمایی


مشخصات مجوز دفتر هواپیمایی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز آژانس هواپیمایی بند الف و ب

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون هواپیمایی کشوری7071328/05/0115

قانون هواپیمایی کشوری7071328/05/0117

فرآیند صدور مجوز دفتر هواپیمایی