تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL

خانه > اخذ مجوز  > مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL

مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL

مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL

مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL ( هزینه صدور مجوز طرح پتروشیمی GTL ، شرایط دریافت پروانه طرح پتروشیمی GTL ، مدارک اخذ مجوز طرح پتروشیمی GTL ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391 / 03/ 02ماده 3 جزء الف بند 7

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391 / 03/ 02ماده 3 جزء ب بند 7

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391 / 03/ 02ماده 3 جزء پ بند 4

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391 / 03/ 02ماده 3 جزء ت بند 1

فرآیند صدور مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
درخواست متقاضی10030
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت10519
مشخصات سهامداران شرکت11035
گزارش اولیه امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی مشتمل بر گزارش COMFAR III11036
مستندات مالی شرکت متقاضی و سهامداران به منظور احراز توانایی تامین حداقل 20 % نقدی از کل سرمایه گذاری11037
برنامه زمان‌بندي اجراي طرح مورد تقاضا(گانت چارت)11038
نمودار سازماني شركت مجري طرح11039
مستندات نحوه تأمين كل منابع مالي طرح (Finance Package)11045
گزارش سوابق اجرايي شركت متقاضي در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي11046
مختصات طول و عرض جغرافيايي زمين اجراي طرح11049
فهرست و اطلاعات طرح ها و پروژه های در دست اجرای شرکت متقاضی و یا سهامداران عمده11076
  


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه شماره 137010 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پتروشیمیایی107931395 / 03/ 29بندهای 1و2و3

نحوه رسیدگی به تقاضاهای احداث طرح های GTL و LNG107941395 / 06/ 08

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
امكان واگذاري عرصه‌هاي ملي و دولتي10108وزارت جهاد کشاورزی – سازمان امور اراضی کشور30www.lao.ir
برآورد میزان گاز طبيعي (خوراک/سوخت) مورد نياز طرح هاي مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشيمي10110شرکت ملی نفت ایران – شرکت بهینه سازی مصرف سوخت10www.ifco.ir
امكان تامين سوخت گاز طبيعي و خوراك هاي قابل تامين از شركت ملي گاز نظير گاز طبيعي، اتان و …10119وزارت نفت – شرکت ملی گاز ایران10www.nigc.ir
امكان تامين خوراك هاي قابل تامين از شركت ملي نفت نظير نفتخام، مایعات و ميعانات گازي، گاز غني و ..10120وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران10www.nioc.ir
امكان تامين خوراك هاي قابل تامين ازشركت ملي پالایش وپخش نظیر فرآورده های نفتی,پروپیلن,نفت سفید و…10121وزارت نفت – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران10www.niordc.ir
تاییدیه10458سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست0http://www.ir
احراز صلاحیت حرفه‌ای ، فنی و مالی10460وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران0http://www.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12107881396/12/12بند 1

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01107891396/11/01ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22107901394/07/22ماده 2, تبصره 2 ذیل ماده 4

قانون اصلاح الگوی مصرف سال 1389107951389/12/17فصل 6 ماده 24

شرایط دریافت پروانه طرح پتروشیمی GTL

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی – مصوبه هیات وزیران به شماره 78946/ت/39127 مورخ 1390/4/15107961390 / 04/ 15تبصره 2 ماده 13

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12107881396 / 12/ 12بند 1

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01107891396 / 11/ 01ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22107901394 / 07/ 22ماده2, تبصره2 ذیل ماده4

شیوه نامه شماره 137010 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پتروشیمیایی107931395 / 03/ 29بند 1

قانون اصلاح الگوی مصرف سال 1389107951389 / 12/ 17فصل 6 ماده 24

دستورالعمل مدیریت جذب و مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در طرحهای پتروشیمی و نحوه انتخاب سرمایه گذاران به شماره 1010236/01114791398 / 11/ 23بند6

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی107971387 / 03/ 25ماده 7

مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه تائیدیه محیط زیست10371
مجوز / قرارداد تأمین آب10395
مستندات قراردادي و مورد توافق جهت تامين ليسانس (دانش فني) فرآيندهاي مدنظر11043
مجوز كارگروه ملي سازگاري با كم آبي وزارت نيرو مبنی بر امكان تأمين آب طرح11048
موافقت اصولی اولیه مربوطه معتبر صادره از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت11064
مجوز / قرارداد تأمین برق11100
تکمیل فرم پیشرفت فیزیکی (موجود در بخش صدور مجوزها)11103
تکمیل فرم پیشرفت مالی (موجود در بخش صدور مجوزها)11104
گزارش بازدید از طرح وفرم تکمیل شده چک لیست بازدید11113
صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر شرکت مجری طرح و سهامداران آن11472
فرم تأیید ابعاد فیزیکی زمین11473
مختصات محل پیش بینی اجرای طرح در سیستم UTM به همراه Zoneمربوطه و مبنای مختصات11474
برنامه زمان بندی به روز شده طرح11475
تمدیدیه های موافقت اصولی طرح11476
قرارداد اصلی طرح11477
قرارداد خوراک و سوخت11478
قرارداد یا تفاهم نامه زمین11479
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12107881396 / 12/ 12بند 1

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01107891396 / 11/ 01ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22107901394 / 07/ 22ماده 2, تبصره 2 ذیل ماده 4

شیوه نامه شماره 137010 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پتروشیمیایی107931395 / 03/ 29بندهای 1و5-تبصره ذیل بند2

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه شماره 137010 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پتروشیمیایی107931395 / 03/ 29بندهای 1 و 5

دستورالعمل و آیین نامه اجرایی نحوه بازنگری مجوز طرح های واگذار شده صنایع پتروشیمی به شماره 1010236/02110681396 / 07/ 26بند 5

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی107971387 / 03/ 25ماده 7

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه تائیدیه محیط زیست10371
مستندات مالی شرکت متقاضی و سهامداران به منظور احراز توانایی تامین حداقل 20 % نقدی از کل سرمایه گذاری11037
مستندات نحوه تأمين كل منابع مالي طرح (Finance Package)11045

مجوز كارگروه ملي سازگاري با كم آبي وزارت نيرو مبنی بر امكان تأمين آب طرح

11048
تکمیل پرسشنامه تقاضاي تامين خوراك و سوخت گاز طبيعي مصرف كنندگان عمده (موجود در بخش صدور مجوزها)11061
تکمیل فرم معیار مصرف انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (موجود در بخش صدور مجوزها)11062
فهرست و اطلاعات طرح ها و پروژه های در دست اجرای شرکت متقاضی و یا سهامداران عمده11076
ارائه درخواست کتبی11224
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده11245
گزارش امکان سنجی طرح اصلاح شده11394
جدول جریان نقدینگی تلفیقی (Cash Flow) طرح های در دست اجرا و طرح اصلاح شده براساس برنامه زمان بندی11471

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12107881396 / 12/ 12بند 1

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01

107891396 / 11/ 01ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22107901394 / 07/ 22ماده 2, تبصره 2 ذیل ماده 4

شیوه نامه شماره 137010 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پتروشیمیایی107931395 / 03/ 29بندهای 1و2و3و5

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه شماره 137010 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پتروشیمیایی107931395 / 03/ 29بندهای 1و2و3و5

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی107971387 / 03/ 25ماده 7

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزGTL

فرآیند ابطال مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید