تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL

خانه > اخذ مجوز  > مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL

مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL

مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL

مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL ( هزینه صدور مجوز طرح پتروشیمی GTL ، شرایط دریافت پروانه طرح پتروشیمی GTL ، مدارک اخذ مجوز طرح پتروشیمی GTL ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391 / 03/ 02ماده 3 جزء الف بند 7

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391 / 03/ 02ماده 3 جزء ب بند 7

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391 / 03/ 02ماده 3 جزء پ بند 4

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391 / 03/ 02ماده 3 جزء ت بند 1

فرآیند صدور مجوز اجرای طرح‌ پتروشیمی GTL
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
درخواست متقاضی10030
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت10519
مشخصات سهامداران شرکت11035
گزارش اولیه امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی مشتمل بر گزارش COMFAR III11036
مستندات مالی شرکت متقاضی و سهامداران به منظور احراز توانایی تامین حداقل 20 % نقدی از کل سرمایه گذاری11037
برنامه زمان‌بندي اجراي طرح مورد تقاضا(گانت چارت)11038
نمودار سازماني شركت مجري طرح11039
مستندات نحوه تأمين كل منابع مالي طرح (Finance Package)11045
گزارش سوابق اجرايي شركت متقاضي در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي11046
مختصات طول و عرض جغرافيايي زمين اجراي طرح11049
فهرست و اطلاعات طرح ها و پروژه های در دست اجرای شرکت متقاضی و یا سهامداران عمده11076