تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز احداث کارخانه داروسازی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز احداث کارخانه داروسازی

مجوز احداث کارخانه داروسازی

مجوز احداث کارخانه داروسازی

مجوز احداث کارخانه داروسازی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز احداث کارخانه داروسازی ( هزینه صدور مجوز راه اندازی کارخانه داروسازی ، شرایط دریافت پروانه احاث کارخانه داروسازی ، مدارک اخذ مجوز تاسیس کارخانه داروسازی ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو104571393 / 10/ 07ماده 3

فرآیند صدور مجوز احداث کارخانه داروسازی
فایلی وجود ندارد
شرایط دریافت پروانه احاث کارخانه داروسازی

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اساسنامه11888
تصویر آگهی تاسیس شرکت درروزنامه رسمی با ذکر موضوع فعالیت دارویی مرتبط12011
آگهی آخرین تغییرات درروزنامه رسمی مربوط به اعضای هیات مدیره، موضوع فعالیت و آدرس شرکت12012
نامه معرفی مسئول فنی ( دکتر داروساز واجد شرایط) بانضمام پروانه دائم داروسازی12014
تعهد نامه مبنی بر ایجاد شرایط و امکانات فنی و اجرایی مناسب مطابق با ضوابط و مقررات اداره کل نظارت و12015
ذکر محل احداث (استان) در صورت درخواست موافقت اصولی احداث کارخانه12017
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو104571393 / 10/ 07ماده 3

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
عدم سوء پیشینه کیفری10097نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir-اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که از زمان صدور آن بیش از شش ماه نگذشته باشد

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو104571393 / 10/ 07ماده 3

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز احداث کارخانه داروسازی


فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش پیشرفت کار شرکت از زمان دریافت موافقت اصولی احداث کارخانه تا زمان تمدید12576
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو104571393 / 10/ 07ماده 3

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز احداث کارخانه داروسازی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز احداث کارخانه داروسازی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید