تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز افزایش حد نصاب سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز افزایش حد نصاب سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی

مجوز افزایش حد نصاب سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی

مجوز افزایش سرمایه گذاری سهام شرکت

مرجع صدور مجوز


مشخصات صدور مجوز افزایش حد نصاب سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه شماره 604881388/11/14تبصره ماده 5

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه شماره 604881388/11/14تبصره ماده 5

استعلام‌های بین دستگاهی صدور مجوز افزایش حد نصاب سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی


مجوزهای پیش‌نیاز


مراحل افزایش سرمایه گذاری سهام شرکت غیر بورسی

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395/11/26بند 28 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز صدور مجوز افزایش حد نصاب سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسینمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح صدور مجوز افزایش حد نصاب سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزهزینه اصلاح مجوزمدت اعتبار صدور مجوز افزایش حد نصاب سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی

 ماه


فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز افزایش سرمایه گذاری سهام شرکتشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید