تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز افزایش حد نصاب مشارکت در طرح سرمایه‌گذاری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز افزایش حد نصاب مشارکت در طرح سرمایه‌گذاری

مجوز افزایش حد نصاب مشارکت در طرح سرمایه‌گذاری

مجوز افزایش حد نصاب مشارکت در هر طرح سرمایه‌گذاری

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه شماره 60104861388 / 11/ 14تبصره ماده 6

فرآیند صدور مجوز افزایش حد نصاب مشارکت در هر طرح سرمایه‌گذاری
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه شماره 60104861388 /11 / 14تبصره ماده 6

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


هزینه صدور مجوز افزایش مشارکت در سرمایه گذاری

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی112841395 / 11/ 26بند 27 عناوین

مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز افزایش حد نصاب مشارکت در هر طرح سرمایه‌گذاری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید