تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز انتشار اوراق اجاره

خانه > اخذ مجوز  > مجوز انتشار اوراق اجاره

مجوز انتشار اوراق اجاره

مجوز انتشار اوراق اجاره

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز انتشار اوراق اجاره

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384/09/0120 و 22

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره


عنوان مدرککد مدرک
بیانیة ثبت اوراق اجاره11001100110011
صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی یا حسب مورد سال گذشته0011100100101000101
گزارش‌ هیئت مدیره بانی برای دورۀ مالی اخیر جهت ارائه به مجمع عمومی1101001010101000010
گزارش‌ كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص دارایی و ارزش آن111100101010010101110
تأییدیة سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذی‌صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی111000101010111010
گزارش توجیهی تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره به همراه گزارش حسابرس بانی درخصوص آن و رع1010101011110101010
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل انتشار اوراق اجاره12511390 /08 / 23مواد 2 و 20

شرایط دریافت پروانه منتشر کردن اوراق اجاره

استعلام‌های بین دستگاهی


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار12581385/10/25ماده 11

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار12581385 /10 / 25ماده 17

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
کارمزد ثبت اوراق بدهی110000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه ی شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران12591396 /05 / 03بند2

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز انتشار اوراق اجاره

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز انتشار اوراق اجارهفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار12581385 /10 / 25تبصره ماده 11

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید