تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز انتشار اوراق وکالت

خانه > اخذ مجوز  > مجوز انتشار اوراق وکالت

مجوز انتشار اوراق وکالت

مجوز انتشار اوراق وکالت

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384 /09 / 0120 و 22

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی یا حسب مورد سال گذشته0011100100101000101
بیانیة ثبت اوراق وکالت00101011010101011011
گزارش توجیهی تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق وکالت به همراه گزارش حسابرس بانی درخصوص آن0011100011101010101011010
تأییدیه مراجع ذیصلاح در خصوص اجرای موضوع وکالت که مشمول رعایت ضوابط خاص یا مجوزهای قانونی باشد.00101001010111011101
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل انتشار اوراق وکالت12411390 /08 / 23مواد 2 و 22

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی یا حسب مورد سال گذشته0011100100101000101
بیانیة ثبت اوراق وکالت00101011010101011011
گزارش توجیهی تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق وکالت به همراه گزارش حسابرس بانی درخصوص آن0011100011101010101011010
تأییدیه مراجع ذیصلاح در خصوص اجرای موضوع وکالت که مشمول رعایت ضوابط خاص یا مجوزهای قانونی باشد.00101001010111011101
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل انتشار اوراق وکالت12411390 /08 / 23مواد 2 و 22

هزینه صدور مجوز منتشر کردن اوراق وکالت

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار12581385 /10 / 25ماده 11

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار12581385 /10 / 25ماده 17

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
کارمزد ثبت اوراق بدهی110000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه ی شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهران12591396 /05 / 03بند2

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار12581385 /10 / 25تبصره ماده 11

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید