تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری

مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری

مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 / 08 /18ماده 5

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اخذ استعلام های لازم از دستگاه های اجرایی ذیربط101914
تغییر کاربری محل اجرای طرح101915
تایید نقشه های معماری پروژه101916
اخذ پروانه ساخت101917
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 /08  / 18فصل دوم ماده 5

بخشنامه شماره 972100/47603 مورخ 97/12/21 وزارت میراث فرهنگی13701397 /12 / 21بند 8

شرایط دریافت پروانه تجهیزات گردشگری

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تامین انشعاب گاز10183شرکت ملی گاز ایران – شرکت های گاز استانی30www.nigc.ir
تامین آب10097وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا15http://www.moe.gov.ir
تامین برق10130شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر – شرکت توزیع نیروی برق15http://www.moe.gov.ir
رعایت ضوابط محیط زیست10195سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست15https://doe.ir
تایید مالکیت اراضی خارج از محدوده و حریم شهر10148سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران – سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی15ichto.ir
کاربری اراضی10208وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی15ichto.ir
مالکیت اراضی در محدوده شهرها10048وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی30ichto.ir
اجرای طرح رعایت ضوابط شهری10210شهرداری های کلان شهر ها – شهرداری30ichto.ir
استعلام تغییر کاربری یا واگذاری اراضی ملی10127سازمان امور اراضی کشور – مدیریت امور اراضی30ichto.ir
برای پروژه های خارج از محدوده شهری و روستایی10128وزارت کشور – استانداری15ichto.ir
ارتباطات و شبکه های مخابراتی10083شرکت مخابرات ایران – شرکت مخابرات سهامی – مناطق30ichto.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آن ها3321394 /08 / 18تبصره ذیل ماده2فصل2

شیوه نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل و تبدیل تاسیسات گردشگری14021398 / 03 /04بند 15 ص 9

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/2266310301396 /09 / 21بند 30

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید