تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ایجاد فروشگاه آزاد

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ایجاد فروشگاه آزاد

مجوز ایجاد فروشگاه آزاد

مجوز ایجاد فروشگاه آزاد

مجوز ایجاد فروشگاه آزاد

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز ایجاد فروشگاه آزاد ( هزینه راه اندازی فروشگاه ازاد ، شرایط دریافت مجوز فروشگاه آزاد ، مدارک دریافت پروانه فروشگاه آزاد ، پروانه ثبت فروشگاه آزاد ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز ایجاد فروشگاه آزاد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23161

قانون امور گمرکی2641390/09/1692

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر اساسنامه10012
تصویر اجاره نامه10018
موافقت گمرک100229
کارت بازرگانی100228
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391 /12 / 23161-168

قانون امور گمرکی2641390 /09 / 1692-94

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه ثبت فروشگاه آزاد


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی1111111399/05/212فایلی وجود ندارد

مدت زمان صدور مجوز ایجاد فروشگاه آزاد

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی1111111399/05/212فایلی وجود ندارد

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی1111111399/05/212فایلی وجود ندارد

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ایجاد فروشگاه آزاد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
موافقت گمرک100229
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی1111111399/05/212فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص تمدید مجوز


هزینه راه اندازی فروشگاه ازاد

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی1111111399/05/212فایلی وجود ندارد

مدت اعتبار پروانه ثبت فروشگاه آزاد

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ایجاد فروشگاه آزاد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
موافقت گمرک100229
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی1111111399/05/212فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی1111111399/05/212فایلی وجود ندارد

مدت اعتبار پروانه ثبت فروشگاه آزاد

 ماه


هزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی1111111399/05/212فایلی وجود ندارد

فرآیند ابطال مجوز ایجاد فروشگاه آزاد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی1111111399/05/212فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
موافقت گمرک100229
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی1111111399/05/212فایلی وجود ندارد
تب خالی. صفحه را برای افزودن محتوا ویرایش کنید.

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.