تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ایجاد واحدهای پژوهشی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ایجاد واحدهای پژوهشی

مجوز ایجاد واحدهای پژوهشی

مجوز ایجاد واحدهای پژوهشی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آييننامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت واحدهاي پژوهشي غيردولتي )متشکل از اشخاص حقيقي( مصوب 1383/12/21 شوراي گسترش آموزشعالي106911383/12/21بند ب ماده قانون اهداف

فرآیند صدور مجوز ایجاد واحدهای پژوهشی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
وضعیت واحد از نظر مناسب بودن تولید/ ارائه خدمت ، امکانات ، نیروی انساتی10491
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی موسس مطابق با شیوه نامه و آیین نامه نحوه تاسیس11306
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آييننامه صدور مجوز تأسيس و فعاليت واحدهاي پژوهشي غيردولتي )متشکل از اشخاص حقيقي( مصوب 1383/12/21 شوراي گسترش آموزشعالي106911383 / 12/ 21بند ب

استعلام‌های بین دستگاهی


هزینه صدور مجوز ثبت واحد پژوهشی

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ایجاد واحدهای پژوهشی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


فرآیند اصلاح مجوز ایجاد واحدهای پژوهشی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید