تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز بهره‌برداری باند رادیو شهروندان

خانه > اخذ مجوز  > مجوز بهره‌برداری باند رادیو شهروندان

مجوز بهره‌برداری باند رادیو شهروندان

مجوز بهره‌برداری باند رادیو شهروندان

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی100111388 / 11/ 21بند (1) ماده (6)

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)100291361 / 11/ 13مواد 3 و 8

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)100371345 /11/ 25مواد 1 و 2

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات100391382 / 09/ 19بند (ز) ماده (3)

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات100391382 / 09/ 19ماده 6

فرآیند صدور مجوز بهره‌برداری باند رادیو شهروندان
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


شرایط دریافت پروانه بهره برداری باند شهروندان

ضوابط خاص صدور مجوز


مجوزهای پیش‌نیاز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز بهره‌برداری باند رادیو شهروندان


فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
درخواست متقاضی10030
فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس با مهر و امضا بالاترین مقام10518
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری11829
دو قطعه عکس پرسنلی11839
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)100291361/11/133، 6، 7 و 9

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)100371345/11/251

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز بهره‌برداری باند رادیو شهروندان


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
درخواست متقاضی10030
فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس با مهر و امضا بالاترین مقام10518
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)100291361 / 11/ 133-6-7-9

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)100371345 / 11/ 251-2-10

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
درخواست متقاضی10030
فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس با مهر و امضا بالاترین مقام10518
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)100291361 / 11/ 133-6-7-9

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)100371345 / 11/ 251-2-10

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز بهره‌برداری باند رادیو شهروندان


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیر حرفه ای(آماتوری)100291361 / 11/ 1320-21-23-32 و 10

قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری)100371345 / 11/ 25مواد 4 و 5

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید