تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی

مجوز تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی

مجوز تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 27ماده 2

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 27ماده 4

قانون اصلاح مواد ( 2 ) و ( 7 ) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی106671375 / 11/ 09ماده 7

فرآیند صدور مجوز تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی
فایلی وجود ندارد
شرایط دریافت شرکت خدمات هوایی

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
سابقه فعالیت10290
تکمیل اطلاعات بر روی سامانه10759
گواهی دوره های آموزشی11566
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن11680
تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه11826
تصویر برابر اصل شده کارت ملی11827
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم11830
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی11835
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 27ماده 4

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی10118وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http://www.vaja.ir
استعلام اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی10188سازمان ثبت احوال کشور – سازمان ثبت احوال0www.ncr.ir

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 27ماده 4

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 27ماده 15

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 27ماده 14

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور مجوز20000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394 / 01/ 30بند 13-6

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه تمدید موافقت اصولی10000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه هیات وزیران شماره 123440105791393 / 11/ 016-13

فرآیند اصلاح مجوز تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی101541380 / 03/ 2714

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید