تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون هواپیمایی کشوری7071328 /05 / 01ماده 15

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
ارائه طرح توجیهی و فنی1001469
تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه1001807
تصویر برابر اصل شده کارت ملی1001808
اصل گواهی عدم اعتیاد1001809
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری1001810
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم1001811
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی1001816
تصویر برابر اصل اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات سهامداران و هیئت مدیره1001879
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398 /10 / 01پیوست یک

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی10089وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http://www.vaja.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398 /10 / 012

شرایط صدور مجوز موسسه خدمات مراقبت پرواز

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398/10/016-1-1

مدت زمان صدور مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398 /10 / 019-6-3

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

شرایط صدور مجوز موسسه خدمات مراقبت پرواز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
ارائه فیش بانکی1002048
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398 /10 / 013-6-10

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398 /10 / 013-6-10

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید