تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تأیید صلاحیت شرکت خدماتی به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ دولتی

خانه > دسته‌بندی نشده  > مجوز تأیید صلاحیت شرکت خدماتی به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ دولتی

مجوز تأیید صلاحیت شرکت خدماتی به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ دولتی

مجوز صلاحیت شرکت خدماتی به دستگاه‌های اجرایی

مجوز تأیید صلاحیت شرکت خدماتی به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ دولتی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تأیید صلاحیت شرکت خدماتی به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ دولتی ( هزینه صدور مجوز صلاحیت شرکت خدماتی به شرکت دولتی ، شرایط دریافت پروانه صلاحیت شرکت خدماتی به دستگاه اجرایی ، مدارک اخذ مجوز تاییدیه شرکت خدمات به شرکت دولتی) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویبنامه شماره 38326/ ت 27506 ه104791381 /09 / 05ماده 1 و تبصره ماده 4

تصویب نامه هیات وزیران شماره 84515106501384 /12 / 07ماده 3

دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی110081388 / 02 /19مواد 1 و 3

فرآیند صدور مجوز تأیید صلاحیت شرکت خدماتی به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ دولتی
فایلی وجود ندارد
هزینه صلاحیت شرکت خدماتی به شرکت دولتی

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
تصویر سند مالکیت10005
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
درخواست متقاضی10030
تصویر اظهارنامه مالیاتی10033
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه10441
لیست بیمه کارکنان10442
برگ تشخیص یا قطعی مالیاتی10447
اساسنامه11888
تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی11892
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویبنامه شماره 84515 ت 34613ه104781384 /12 / 15ماده 3

تصویبنامه شماره 38326/ ت 27506 ه104791381 /09 / 05ماده 1

دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی110081388 /02 / 191تا 9

توافقنامه همکاری در واگذاری بخشی از امور تعیین صلاحیت و رتبه بندی به کانون110091393 / 07 /30بند1تا 29

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه هجدهم مورخ 96/09/08 در خصوص مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) (15 عنوان)110551398 / 07 /08ردیف 9

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی110081388/02/19ماده 7 فصل دوم ماده 17 فصل اول

توافقنامه همکاری در واگذاری بخشی از امور تعیین صلاحیت و رتبه بندی به کانون110091393 /07 / 30بند”و” توافقنامه

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تأیید صلاحیت شرکت خدماتی به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ دولتی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی110081388 / 02 /19ماده 10 و 11

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه هجدهم مورخ 96/09/08 در خصوص مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) (15 عنوان)110551398 / 07 /08ردیف 9

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تأیید صلاحیت شرکت خدماتی به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ دولتی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تأیید صلاحیت شرکت خدماتی به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ دولتی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی110081388 / 02 /19تبصره 1 ماده 11

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالمل تعيين صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمت به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی110081388 / 02 /19ماده 11

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید