تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

مجوز تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

مجوز تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04  / 23ماده 2

دستورالعمل نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی14031395 /11 / 19ماده 5

قانون نظام جامع دامپروری کشور9981388 /05 / 26مواد 5 و 15

فرآیند صدور
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
عضویت معتبر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی1001470
مدارک شناسایی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (اشخاص حقوقی)1001471
تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001472
مدارک مثبته مبنی بر مالکیت قانونی محل مورد تقاضا یا اجاره نامه با مدت اعتبار حداقل 3 سال از تاریخ در1001473
گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسی کشاورزی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای امور1001475
پروانه اشتغال (برای امور تخصصی)1001476
گزارش بازديد اوليه كارشناس از ساختمان، تاسیسات و امکانات محل فعالیت مرکز (فرم بازدید)1001477
تصویر آگهی ثبت شرکت1001478


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی14031395 /11  / 19ماده 6

هزینه صدور مجوز ثبت شرکت خدمات کشاوری غیر دولتی

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
تایید ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در مرجع ثبتی10090سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www.sherkat.ssaa.ir
آدرس پستی10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی14031395 /11 / 19ماده 6

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی14031395 /11 / 19ماده 6

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی14031395 /11 / 19ماده 6

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی14031395 /11 / 19ماده 8

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی14031395 /11 / 19ماده 9

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی1750000 ریال
صدور مجوز تاسیس2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

مصوبات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور9731398 /06 / 30مصوبه

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی14031395 /11 / 19ماده 8

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی14031395 /11 / 19ماده 10

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید