تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس مراکز پرتونگاری صنعتی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس مراکز پرتونگاری صنعتی

مجوز تاسیس مراکز پرتونگاری صنعتی

مجوز تاسیس مراکز پرتونگاری صنعتی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت در برابر اشعه106621368 / 01/ 203

فرآیند صدور مجوز تاسیس مراکز پرتونگاری صنعتی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا10933
تکمیل بند ا تا 6 فرم درخواست پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل10934
كپي آخرين مدرك تحصيلي شخص مسئول (حداقل درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي علمي و فني)10935
كپي آخرين مدرك تحصيلي مسئول فیزیک بهداشت (حداقل ديپلم در يكي از رشته هاي علمي و فني)10936
كپي گواهينامه معتبر دوره پيشرفته حفاظت در برابر اشعه شخص مسئول10937
كپي گواهينامه معتبر دوره پيشرفته حفاظت در برابر اشعه مسئول فیزیک بهداشت10938

کپی گواهی نامه معتبر سطح 2 در پرتونگاری صنعتی (با استاندارد ایزو9712) شخص مسئول

10939
کپی گواهی نامه معتبر سطح 2 در پرتونگاری صنعتی (با استاندارد ایزو9712) مسئول فیزیک بهداشت10940
درصورت اشتغال قبلی در مراكز ديگر، کپی موافقت با استعفا از محل کار قبلی مسئول فیزیک بهداشت10942
اصل گواهی امضا محضری شخص مسئول10943
اصل گواهی امضا محضری مسئول فیزیک بهداشت10944
کپی لیست تایید شده بیمه تامین اجتماعی شرکت با ذکر نام شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت10945
گواهی تکمیل شده سلامت کارکنان شخص مسئول10946
گواهی تکمیل شده سلامت کارکنان مسئول فیزیک بهداشت10947
تکمیل تعهد نامه ویژه شخص قانونی مراکز پرتونگاری صنعتی10948
تکمیل تعهد نامه ویژه شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت مراکز پرتونگاری صنعتی10949

داشتن حداقل سابقه فعاليت پرتوي جهت مسئول فیزیک بهداشت

10950
مدارک شرکت شامل کپی اساسنامه و آگهي ثبت شركت یا تغییرات10951
كپي سند مالكيت يا اجاره نامه محضري جهت محل نگهداري دائم منابع پرتو (محل نگهداري دائم نمی تواند در سا10952
كروكي دقيق محل نصب منابع پرتو جهت پرتونگاری ثابت و یا محل نگهداری دائم منابع پرتو و محاسبات حفاظ مر10953
مشخصات موانع فيزيكي پيش بيني شده براي مرزهاي ناحيه كنترل شده و امكانات پيش بيني شده ( ثبت شرکت )10954
محاسبه حداكثر پرتوگيري (سالانه) قابل پيش بيني مردم و كاركنان در شرايط عادي كار در خارج از مرزهاي ناح10955
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت پروانه اشتعال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل103311392 / 11/ 11بند 6

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی10005سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0http://www.sabteahval.ir
آگهی روزنامه رسمی10008قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت پروانه اشتعال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل103311392 / 11/ 11پیوست 1 صفحه 7

مجوزهای پیش‌نیاز


مدارک اخذ مجوز مرکز پرتونگاری صنعتی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت پروانه اشتعال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل103311392 / 11/ 11بند 6

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز108541384 / 07/ 23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت پروانه اشتعال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل103311392 / 11/ 11بند 10-1

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه109731396 / 12/ 20جدول شماره16-ردیف 43

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تاسیس مراکز پرتونگاری صنعتی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت پروانه اشتعال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل103311392 / 11/ 11بند 6

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز108541384 / 07/ 23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه109731396 / 12/ 20جدول شماره16-ردیف 43

فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز108541384 / 07/ 23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه109731396 / 12/ 20جدول شماره16-ردیف 43

فرآیند ابطال مجوز تاسیس مراکز پرتونگاری صنعتی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید