تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تایید فنی فناوری‌ نوین ساختمانی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تایید فنی فناوری‌ نوین ساختمانی

مجوز تایید فنی فناوری‌ نوین ساختمانی

مجوز تایید فنی فناوری‌ نوین ساختمانی

مجوز تایید فنی فناوری‌ نوین ساختمانی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تایید فنی فناوری‌ نوین ساختمانی ( هزینه صدور مجوز فناوری ساختمان ، شرایط دریافت پروانه فناوری جدید ساختمان ، مدارک اخذ مجوز فنی ساختمانی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز تایید فنی فناوری‌ نوین ساختمانی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن10631387 /02 / 2519

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن10571388 / 02/ 0726

آيين نامه اجرايي بند 14 قانون ساماندهي مسكن16211395 / 08/ 1016

آیین نامه اجرایی بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور16221386 /03 / 2626

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تایید فنی فناوری‌ نوین ساختمانی


عنوان مدرککد مدرک
بروشور یا کاتالوگ10041
دستورالعمل اجرایی10058
پرسشنامه تاييديه فني مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي100681
ارائه مدارک مربوط به معرفی سیستم/محصول100911
سایر مدارک مندرج در دستورالعمل تخصصی1001152
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن10571388 /02 / 0726

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن10571388 /02 / 0726

ضوابط خاص صدور مجوز


هزینه صدور مجوز فناوری ساختمان

مدت زمان صدور مجوز تایید فنی فناوری‌ نوین ساختمانی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن10571388 /02 / 0726

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن10571388 /02 / 0726

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
بروشور یا کاتالوگ10041
دستورالعمل اجرایی10058
پرسشنامه تاييديه فني مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي100681
ارائه مدارک مربوط به معرفی سیستم/محصول100911

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن10571388 /02 / 0726

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تایید فنی فناوری‌ نوین ساختمانی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
بروشور یا کاتالوگ10041
دستورالعمل اجرایی10058
پرسشنامه تاييديه فني مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي100681
ارائه مدارک مربوط به معرفی سیستم/محصول100911
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن3331388 /02 / 0526

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن10571388 /02 / 0726

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تایید فنی فناوری‌ نوین ساختمانی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن10571388 /02 / 0726

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن10571388/02/0726

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید