تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ترابری دریایی مسافر

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ترابری دریایی مسافر

مجوز ترابری دریایی مسافر

مجوز ترابری دریایی مسافر

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه شماره 4577-87 /م/ت173هـ مورخ 11/03/87 هیأت محترم وزیران121281387 / 03/ 11بند3

فرآیند صدور مجوز ترابری دریایی مسافر
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ابلاغیه تخصیص اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور10405
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات11217
مدارک احراز مالکیت شناور12215
گواهینامه فنی و ایمنی شناورها12221


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برگزاری مناقصات121571383 / 01/ 25ماده 14

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه شماره 4577-87 /م/ت173هـ مورخ 11/03/87 هیأت محترم وزیران121281387 / 03/ 11بند3

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مدنی104121361 / 10/ 08ماده 190

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برگزاری مناقصات121571383 / 01/ 25ماده 21

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برگزاری مناقصات121571383 / 01/ 25ماده 21

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برگزاری مناقصات121571383 / 01/ 25ماده 21

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ترابری دریایی مسافر


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه معاملات دولتی121491349 / 12/ 27بند 2 ماده 10

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه معاملات دولتی121491349 / 12/ 27بند2 ماده 10

هزینه تمدید مجوزمدت اعتبار مجوز


فرآیند اصلاح مجوز ترابری دریایی مسافر


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ترابری دریایی مسافر


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید