تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ترخیص مواد اولیه طبیعی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ترخیص مواد اولیه طبیعی

مجوز ترخیص مواد اولیه طبیعی

مجوز ترخیص مواد اولیه طبیعی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334 / 03/ 29فصل 4 بند 4

فرآیند صدور پروانه ترخیص مواد اولیه طبیعی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
لیست بسته بندی(PACKING LIST)100506
ارائه برگ آنالیز کلیه بچ های وارداتی100628
تصویر پیش فاکتور1001933
اصل پروانه ساخت معتبر محصول یا محصولات مورد نظر30009


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334 / 03/ 29فصل 4 بند 4

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
موافقت اداره کل گمرک استان( در صورت واردات و صادرات تحت نظارت اداره کل گمرک انجام پذیرد)10231وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل امور اقتصادی و دارایی30https://www.irna.ir

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدارک اخذ مجوز ترخیص مواد اولیه طبیعی

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
دو در هزار1 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفههاي موضوع ماده 2415121391 /01 / 30بند 11

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه ترخیص مواد اولیه طبیعی

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ترخیص مواد اولیه طبیعی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ترخیص مواد اولیه طبیعی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید