تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تعمیر کاران مجاز وسایل توزین

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تعمیر کاران مجاز وسایل توزین

مجوز تعمیر کاران مجاز وسایل توزین

مجوز تعمیر کاران مجاز وسایل توزین

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی آموزشی10029
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن55000253-7
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری1001810
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی1001816
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط اجرایی ومقررات اوزان ومقیاس ها و وسایل سنجش ( موضوع بند 7 ماده 20 )15151375 /07 / 04ماده 10

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد- مصوب 139614151398 / 11/ 20بند 7 ماده 7

فرآیند صدور مجوز تعمیر کاران مجاز وسایل توزین
فایلی وجود ندارد
هزینه صدور مجوز تعمیر کار وسایل توزین

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط اجرایی ومقررات اوزان ومقیاس ها و وسایل سنجش ( موضوع بند 7 ماده 20 )15151375 /07 / 04ماده 10

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط اجرایی ومقررات اوزان ومقیاس ها و وسایل سنجش ( موضوع بند 7 ماده 20 )15151375 /07 / 04موضوع بند ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن15171386 /02 / 302-6و6-4

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن15171386 /02 / 3011-5

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه صدور مجوز تعمیرکاران مجاز1196000 ریال

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تعمیر کاران مجاز وسایل توزین

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اولین مجوز صادره2001020
، تسویه حساب بدهی100003
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن15171386 / 02/ 306-6

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط اجرایی ومقررات اوزان ومقیاس ها و وسایل سنجش ( موضوع بند 7 ماده 20 )15151375 /07 / 04ماده 10

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن15171386 /02 / 30بند 6-2 بند 6-4

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه تمدید مجوز تعمیرکاران مجاز1196000 ریال

فرآیند اصلاح مجوز تعمیر کاران مجاز وسایل توزین

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تعمیر کاران مجاز وسایل توزین

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن15171386 / 02/ 30بند 6-7

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز تعمیر وسایل توزین و نظارت بر عملکرد آن15171386 / 02/ 30فرم پیوست 3

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید