تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تغییر گمرک مقصد و یا تمدید مهلت کالای کران‌بری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تغییر گمرک مقصد و یا تمدید مهلت کالای کران‌بری

مجوز تغییر گمرک مقصد و یا تمدید مهلت کالای کران‌بری

مجوز تغییر گمرک مقصد و یا تمدید مهلت کالای کران‌بری

مجوز تغییر گمرک مقصد و یا تمدید مهلت کالای کران‌بری

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تغییر گمرک مقصد و یا تمدید مهلت کالای کران‌بری ( هزینه صدور مجوز تغییر گمرک مقصد ، مدارک دریافت پروانه تغییر گمرک مقصد و تمدید مهلت کالای کران بری ، شرایط اخذ مجوز تغییر گمرک مقصد و تمدید مهلت کران بری ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی103041392/01/07ماده 176

فرآیند صدور مجوز تغییر گمرک مقصد و یا تمدید مهلت کالای کران‌بری
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
اسناد مالکیت کالا10226
ارائه تضمین مناسب مورد نظر گمرک10246
اظهارنامه10544
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 /12 / 23173

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی103041392 / 01/ 07176

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
استعلام از جهاد كشاورزي10191وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی0https://www.maj.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23173

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23173

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی103041392 / 01/ 07176

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی118581399/05/21111فایلی وجود ندارد

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391/12/23174

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تغییر گمرک مقصد و یا تمدید مهلت کالای کران‌بری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
احراز فوریت امر و موافقت رئیس کل گمرک10248
اظهارنامه10544
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23173

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی103041392 / 01/ 07176

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23176

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23173

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی103041392 / 01/ 07176

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23177

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی118581399/05/21111فایلی وجود ندارد
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی118581399/05/21111فایلی وجود ندارد

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تغییر گمرک مقصد و یا تمدید مهلت کالای کران‌بری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
اظهارنامه10544
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23178-182

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23178-182

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تغییر گمرک مقصد و یا تمدید مهلت کالای کران‌بری


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23177-182

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
ارائه اسناد10240
اظهارنامه10544
اعلام گمرک خروجی11294
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی102101391 / 12/ 23177-182

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید