تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

مجوز ثبت دفتر تجارتی

مجوز ثبت دفتر تجارتی

مجوز ثبت دفتر تجارتی

در این مطلب شرای، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح، ابطال، تمدید مجوز ثبت دفتر تجارتی()شرح داده می‌شود.

 

مرجع صدور گواهی ثبت دفتر تجارتی


مشخصات مجوز دفتر تجاری

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دفتر تجارتی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تجارت4861310/03/0116

قانون تجارت4861310/03/0117

قانون تجارت4861310/03/0118

قانون تجارت4861310/03/0119

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325/01/147

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325/01/148

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325/01/149

فرآیند صدور مجوز ثبت دفتر تجارتی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
گواهی پلمپ دفاتر قانونی100535
اظهار نامه دفتر ثبت تجارتی1001867
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تجارت4861310/03/0116

قانون تجارت4861310/03/0117

قانون تجارت4861310/03/0118

قانون تجارت4861310/03/0119

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325/01/141 الی 12

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز  دفتر تجاری


مدت زمان اخذ مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه مجوز ثبت شرکت تجاری


عنوان هزینهمبلغ
هزینه رسمی صدور مجوز40000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون راجع به ثبت شرکتها12931310/11/0310

قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین6751373/12/281

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت دفتر تجارتی

شرایط گواهی ثبت شرکت تجاری و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
گواهی پلمپ دفاتر قانونی100535
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تجارت4861310/03/0116 الی 19

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325/01/141 الی 12

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه ثبت شرکت تجاری تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت دفتر تجارتی

شرایط گواهی ثبت شرکت تجاری و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

شرایط گواهی ثبت شرکت تجاری


مدارک مورد نیاز ثبت شرکت تجارتی


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت دفتر تجارتی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز

شرایط گواهی ثبت شرکت تجاری


مدارک مورد نیاز ثبت شرکت تجارتیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید