تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

مجوز ثبت دفتر تجارتی

مجوز ثبت دفتر تجارتی

مجوز ثبت دفتر تجارتی

در این مطلب شرای، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح، ابطال، تمدید مجوز ثبت دفتر تجارتی()شرح داده می‌شود.

 

مرجع صدور گواهی ثبت دفتر تجارتی


مشخصات مجوز دفتر تجاری

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دفتر تجارتی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تجارت4861310/03/0116

قانون تجارت4861310/03/0117

قانون تجارت4861310/03/0118

قانون تجارت4861310/03/0119

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325/01/147

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325/01/148

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325/01/149

فرآیند صدور مجوز ثبت دفتر تجارتی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
گواهی پلمپ دفاتر قانونی100535
اظهار نامه دفتر ثبت تجارتی1001867
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تجارت4861310/03/0116

قانون تجارت4861310/03/0117

قانون تجارت486<