تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت شرکت حمل و نقل داخلی کالا

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت شرکت حمل و نقل داخلی کالا

مجوز ثبت شرکت حمل و نقل داخلی کالا

مجوز ثبت شرکت حمل و نقل داخلی کالا

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن105641353 / 04/ 16بند 13 ماده 7

هجدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور105691361 / 04 /054

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (شماره 159329/ت47187ه مورخ 91/8/15)105701397 / 08/ 152

آیین نامه تأسیس و بهره برداری از موسسات ترابری جاده ای داخلی و مقررات ایمنی رفت و آمد وسایل ترابری در راههای کشور105731357 / 05/ 016

فرآیند صدور مجوز ثبت شرکت حمل و نقل داخلی کالا
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
تصویر فیش بانکی10013
تصویر اجاره نامه10018
تصویر مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی10038
معرفی نامه10068
تابعیت ایرانی10198
پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه10227
اسناد بانکی10237
مدارک احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره ،بازرسان و مدیر عامل10278
گواهی پرداخت کل بدهی از ناحیه مدیون10595
مدارک ثبتی10709
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از شركتهاي حمل و نقل بين شهري كالا111451396 / 09/ 01ماده هاي 2 الي 10

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزهزینه تاسیس مجوز شرکت حمل و نقل داخلی کالا

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از شركتهاي حمل و نقل بين شهري كالا111451396 / 09/ 0111

 هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
شركت هاي سراسري و درجه 1100000000 ریال
شركت هاي درجه 270000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی105621396 / 04/ 181

ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از شركتهاي حمل و نقل بين شهري كالا111451396 / 09/ 01ماده 11

ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از شركتهاي حمل و نقل بين شهري كالا111451396 / 09/ 01ماده 1 تا 10

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت شرکت حمل و نقل داخلی کالا


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي11589
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از شركتهاي حمل و نقل بين شهري كالا111451396 / 09/ 0112

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از شركتهاي حمل و نقل بين شهري كالا111451396 / 09/ 01ماده 12

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
شركت هاي سراسري و شهرهاي درجه 110000000 ریال
شهرهاي درجه 27000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی105621396 / 04/ 181

فرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت حمل و نقل داخلی کالا


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از شركتهاي حمل و نقل بين شهري كالا111451396 / 09/ 01ماده 3-6-7-8-9-10

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
براي شركتهاي سراسري و شهرهاي درجه 1100000000 ریال
براي شهرهاي درجه 270000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
طرح جامع خدمات رفاهي بين راهي111801398 / 08/ 191

فرآیند ابطال مجوز ثبت شرکت حمل و نقل داخلی کالا


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط تاسيس و بهره‌برداري از شركتهاي حمل و نقل بين شهري كالا111451396 / 09/ 0117

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید