تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت شرکت غواصی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت شرکت غواصی

مجوز ثبت شرکت غواصی

مجوز ثبت شرکت غواصی

مجوز ثبت شرکت غواصی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز ثبت شرکت غواصی ( هزینه راه اندازی موسسه غواصی ، شرایط ثبت شرکت غواصی ، مدارک اخذ مجوز مرکز غواصی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي1501391 /03 / 07ماده11

فرآیند صدور مجوز ثبت شرکت غواصی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
درخواست متقاضی10030
تصویر حکم کارگزینی10037
سابقه فعالیت100301
نامه معرفی امضاء مقامات مجاز100423
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه100332
تصوير سابقه بیمه100905
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم990722-4
گواهینامه زبان انگلیسی1002999
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي1501391/03/07مواد 6 و7

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


هزینه راه اندازی موسسه غواصی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي1501391 /03 / 07ماده 11

مدت زمان صدور مجوز ثبت مرکز غواصی

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت شرکت غواصی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي1501391 /03 / 07بند 1 ماده 9

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم990722-4
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي1501391/03/07بند 1 و 2 ماده 9

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/3110821394/03/31ماده 186

ضوابط خاص تمدید مجوز ثبت مرکز غواصی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي1501391/03/07بند 1 و 2 ماده 9

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز ثبت مرکز غواصی
فرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت غواصی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي10121
تقاضا و صورتجلسه شرکت مبنی بر تغییر آدرس و مدیرعامل100095
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي1501391 /03 / 07بند 6 و 8 ماده نهم

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/3110821394 /03 / 31ماده 186

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت شرکت غواصی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي غواصي1501391/03/07ماده (12)

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید