تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت صورتجلسات شرکت های کارگزاری رسمی بیمه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت صورتجلسات شرکت های کارگزاری رسمی بیمه

مجوز ثبت صورتجلسات شرکت های کارگزاری رسمی بیمه

در این مطلب شرایط مدارک هزینه برای صدور، ابطال،تمدید و اصلاح

مرجع صدور مجوز ثبت صورتجلسات شرکت های کارگزاری رسمی بیمه


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه3051394/12/1719

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسات مجامع عمومی عادی100830
صورتجلسات نقل و انتقال سهام1001723
صورتجلسات تغییرات اعضای هیات مدیره1001725
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه3051394/12/17ماده 19

استعلام‌های بین دستگاهی


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز ثبت صورتجلسات شرکت های کارگزاری رسمی بیمه

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395/11/26بند 39 عناوین

مجوزهای پیش‌نیاز


مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز ثبت شرکتنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت صورتجلسات شرکت های کارگزاری رسمی بیمه

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز