تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

مجوز ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

مجوز ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

مجوز ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

در این مطلب شرایط و مدارک، هزینه مورد نیاز برای صدور، تمدید و ابطال مجوز ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شرح داده می‌شود. گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالیات بر ارزش افزوده

مرجع صدور مجوز ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده


مشخصات گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت نام در نظام مالیات

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات بر ارزش افزوده4461397/10/1718

فرآیند صدور مجوز ثبت نام در نظام مالیات
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات بر ارزش افزوده4461397/10/1718

دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده27291398/06/11بند1،2،3شرایط

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات بر ارزش افزوده4461397/10/1718

دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده27291398/06/116

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات بر ارزش افزوده4461397/10/1718

دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده27291398/06/11بند 3 نحوه صدور

هزینه صدور مجوز ثبت نام در نظام مالیاتنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهینامه ثبت نام در نظام مالیاتعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات بر ارزش افزوده4461397/10/1718
دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده27291398/06/11بند 1،2،3 شرایط

ضوابط خاص تمدید مجوز ثبت نام در نظام مالیات


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات بر ارزش افزوده4461397/10/17ماده 18
دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده27291398/06/11بند1،2،3 شرایط

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده27291398/06/116

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز نظام مالیاتفرآیند اصلاح مجوز ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

شرایط و مدارک لازم برای اصلاحضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز مالیات بر ارزش افزوده

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز مالیات بر ارزش افزودهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات بر ارزش افزوده4461397/10/1718
دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده27291398/06/11بند 9

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات بر ارزش افزوده4461397/10/1718
دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده27291398/06/11بند 9

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید