تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت نشانه های جغرافیایی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت نشانه های جغرافیایی

مجوز ثبت نشانه های جغرافیایی

مجوز ثبت نشانه های جغرافیایی

در این ممطلب شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور اصلاح ابطال و تمدید مجوز

 

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز ثبت نشانه های جغرافیایی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه نشانه جغرافیایی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه موضوع ماده 16 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی12841387/11/015

قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی12851383/11/073-9

فرآیند صدور مجوز ثبت نشانه های جغرافیایی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک مورد نیاز مجوز جغرافیایی


عنوان مدرککد مدرک
مشخصات محصول1001861
تایید مقام صلاحیتدار1001862
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی ثبت مکان جغرافیایی


مجوزهای پیش‌نیاز ثبت نشانه جغرافیایی


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز گواهینامه ثبت علامت جغرافیایی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه
عنوان هزینهمبلغ
حق الثبت اظهارنامه150000 ریال
حق الثبت نشانه جغرافیایی1200000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه موضوع ماده 16 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی12841387/11/0135

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز ثبت نشانه های جغرافیایی

شرایط وضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت نشانه های جغرافیایی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی12851383/11/0711 و 12

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت نشانه های جغرافیایی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی12851383/11/0711

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ابطال با رای مراجع قضایی1001855
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی12851383/11/0711

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید