تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز خروج محموله‏ های گیاهی از گمرک

خانه > اخذ مجوز  > مجوز خروج محموله‏ های گیاهی از گمرک

مجوز خروج محموله‏ های گیاهی از گمرک

مجوز خروج محموله‏ های گیاهی از گمرک

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ نباتات100851346/02/12۱۱

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385/01/2011-12-7-6-13-14-15

فرآیند صدور مجوز خروج محموله‏ های گیاهی از گمرک
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اظهارنامه10544
ارائه مجوز ترخیص10622
گواهی بهداشت گیاهی11198


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ نباتات100851346 /02 / 1211

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 / 01/ 2011-12-7-6-13-14-15

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385/01/2011-12-7-6-13-14-15

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ نباتات100851346/02/12ماده 12

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون عهدنامه بین المللی حفظ نباتات109101389 / 10/ 25ماده 4 بند 2 قسمت ج

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفظ نباتات100851346 / 02/ 12ماده 11

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز خروج محموله‏ های گیاهی از گمرک


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز خروج محموله‏ های گیاهی از گمرک


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز خروج محموله‏ های گیاهی از گمرک


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید