تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا

خانه > اخذ مجوز  > مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا

مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا

مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون شکار و صید101351375 / 09/ 25بند د ماده 13

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب102121364 / 09/ 24ماده 2

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات ( پروتكل ) مورخ ۱۹۹۶ ( ۱۳۷۵ ) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد102901394 / 07/ 13ماده واحده

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)119421394 / 07/ 28ماده9

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)119421394 / 07/ 28پیوست 1

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)119421394 / 07/ 28پیوست 2

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)119421394 / 07/ 28ماده 24و ماده 22

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)119421394 / 07/ 28ماده 19

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)119421394 / 07/ 28ماده 20 و ماده 21

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)119421394 / 07/ 28ماده 4

فرآیند صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
گزارش کارشناس10559
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه 14 هیات مقررات زدایی116861396 / 02/ 1849

مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه 14 هیات مقررات زدایی116861396 / 02/ 1849

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی116861396 / 02/ 1849

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی116861396 / 02/ 1849

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه دفع مواد قابل تخلیه در دریا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه دفع مواد قابل تخلیه در دریا


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست101341371 / 08/ 24بند ج ماده 6

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)119421394 / 07/ 28پیوست 3

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)119421394 / 07/ 28ماده 20 و ماده 21

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)119421394 / 07/ 28ماده 19

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)119421394 / 07 /28ماده3

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید