تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ساخت دستگاه و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ساخت دستگاه و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی

مجوز ساخت دستگاه و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی

ساخت دستگاه و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز ساخت دستگاه و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
بند ب تبصره 75 قانون بودجه 136215891399 /03 / 1375

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه اسناد100244
احراز کیفیت و عملکرد مناسب100636
 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
بند ب تبصره 75 قانون بودجه 136215891399/03/1375

هزینه صدور مجوز تولید تجهیزات آزمایشگاه

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
بند ب تبصره 75 قانون بودجه 136215891399 /03 / 1375

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
بند ب تبصره 75 قانون بودجه 136215891399 / 03/ 1375

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز ساخت دستگاه و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ساخت دستگاه و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ساخت دستگاه و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی

شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید