تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ساخت و ساز واحد

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ساخت و ساز واحد

مجوز ساخت و ساز واحد

مجوز ساخت و ساز واحد

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران113481377/09/05ماده 13

فرآیند صدور مجوز ساخت و ساز واحد
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
فرم تقاضا صدور مجوز احداث ساختمان12306
فرم تحويل زمين12307
دستور نقشه12308
برگ تعهد نظارت ناظر/ مالك12309
نقشه‌هاي طراحي ممهور به مهر مهندسين طراح و ناظر12310
اخذ تعهدات لازم12311
برنامه زمان بندي12312
پروانه اشتغال به كار ناظر12313
مفاصاحساب12903
دفترچه قرارداد حق انتفاع13198
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران113481377/09/05ماده 13

مدارک اخذ مجوز ساخت و ساز واحد صنعتی

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ساخت و ساز واحد


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران113481377/09/05ماده 13

آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران113481377/09/05ماده 13

آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران113481377/09/05ماده 13

آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران113481377/09/05ماده 13

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد

فرآیند اصلاح مجوز ساخت و ساز واحد


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
رويه‌هاي داخلي115281398/12/141فایلی وجود ندارد

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ساخت و ساز واحد


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران113481377/09/05ماده 13

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه اجرايي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران113481377/09/05ماده13

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1
سلام،
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
گروه ثبت بازرگان حلال مسائل ثبت شرکت‌های شماست.
(در صورت عدم پاسخگویی می‌توانید با شماره تلفن همراه:09391131818 از طریق واتس‌اپ با کارشناس ارشد در تماس باشید).