تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز شرکت های بیمه برای صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ

خانه > اخذ مجوز  > مجوز شرکت های بیمه برای صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ

مجوز شرکت های بیمه برای صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ

مجوز شرکت صدور بیمه نامه ریسک بزرگ

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه شماره 76104851390 /07 / 116

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت های بیمه برای صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه شماره 76104851390/07/11ماده 6

مدارک اخذ مجوز موسسه بیمه برای بیمه ریسک بزرک

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی112841395 /11 / 26بند 30 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز شرکت های بیمه برای صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز شرکت های بیمه برای صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز شرکت های بیمه برای صدور بیمه نامه ریسک های بزرگ

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید