تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صدور مصنوعات فلزات گرانبها

خانه > اخذ مجوز  > مجوز صدور مصنوعات فلزات گرانبها

مجوز صدور مصنوعات فلزات گرانبها

مجوز صدور مصنوعات فلزات گرانبها

مجوز صدور مصنوعات فلزات گرانبها

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای اصلاح و تمدید مجوز صدور مصنوعات فلزات گرانبها ( هزینه صدور مجوز ساخت  مصنوعات فلزی گران بها ، شرایط دریافت پروانه تولید مصنوعات فلزی گرانبها ، مدارک اخذ مجوز مصنوعات فلزی گران قیمت ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون پولی و بانکی کشور103151351 /04 / 1811

قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)103201362 /06 / 082

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396 /07 / 1413

آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها108191398 /04 / 01ماده 6

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای مجوز صدور مصنوعات فلزات گرانبها


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
تصویر کارت بازرگانی10308
گواهی استاندارد11088
سپردن تعهد بازگشت معادل شمش استاندارد یا ارز برای صادرات به بانک مرکزی11089
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی11584

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها108191398 /04 / 01ماده 6

هزینه صدور مجوز ساخت  مصنوعات فلزی گران بها

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396 /07 / 147

استعلام‌های بین دستگاهی


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها108191398 /04 / 01بند ج ماده 6

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها108191398 / 04 / 01بند الف ماده6

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید و مجوز صدور مصنوعات فلزات گرانبها

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها108191398 /04 / 016

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح و مجوز صدور مصنوعات فلزات گرانبها

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها108191398 /04 / 016

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال و مجوز صدور مصنوعات فلزات گرانبها

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها108191398 /04 / 01ماده 6

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید