تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز طرح‌ شیلاتی تکثیر و پرورش ماهی و میگو در آب‌های داخلی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز طرح‌ شیلاتی تکثیر و پرورش ماهی و میگو در آب‌های داخلی

مجوز طرح‌ شیلاتی تکثیر و پرورش ماهی و میگو در آب‌های داخلی

مجوز طرح‌ شیلاتی تکثیر و پرورش ماهی و میگو

مجوز طرح‌ شیلاتی تکثیر و پرورش ماهی و میگو در آب‌های داخلی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز طرح‌ شیلاتی تکثیر و پرورش ماهی و میگو در آب‌های داخلی ( هزینه صدور مجوز طرح پرورش ماهی و میگو ، شرایط دریافت پروانه مرکز پرورش و تکثیر ماهی و میگو ، مدارک اخذ مجوز مرکز شیلات پرورش ماهی و میگو ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز طرح‌ شیلاتی تکثیر و پرورش ماهی و میگو در آب‌های داخلی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون شکار و صید101351375 / 09/ 25بند پ، ت و ح ماده 6

قانون شکار و صید101351375 / 09 /25بند د ماده 13

آيين نامه اجرایی قانون شكار و صيد103981374 / 01/ 30ماده 1

آيين نامه اجرایی قانون شكار و صيد103981374 / 01/ 30بند الف و ب ماده 33

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید107621374 / 01/ 30ماده34 و 35

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی116701397  /07/ 09رده های 2-3-4-7-6

آیین نامه آبزی پروری در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با هدف غیرشرب117321391 / 03/ 06صفحات 5-23

نظام نامه آبزی پروری با استفاده از رودخانه ها117331392 / 11/ 30بند 7-پیوست های 2-7 و 9و10و 7و 14و 15

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
تصویر اجاره نامه10018
تصویر کروکی10025
تصویر گواهی آموزشی10029
درخواست متقاضی10030
طرح توجیهی10261
نقشه ثبت شرکت 10366
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت10519
ارائه گزارش بازرسی10540
فایلی وجود ندارد


شرایط دریافت پروانه مرکز پرورش و تکثیر ماهی و میگو

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه 14 هیات مقررات زدایی116861396 / 02/ 18شماره 17

مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز طرح‌ شیلاتی تکثیر و پرورش ماهی و میگو در آب‌های داخلی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه 14 هیات مقررات زدایی116861396 / 02/ 18شماره 17

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی116861396 / 02/ 18شماره 17

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز طرح‌ شیلاتی تکثیر و پرورش ماهی و میگو در آب‌های داخلی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون شکار و صید101351375 / 09/ 25بندهای ب و پ ماده 3

آيين نامه اجرایی قانون شكار و صيد103981374 / 01/ 30ماده 34

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید107621374 / 01/ 30فصل6-ماده 33

آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست111481354 / 12/ 03ماده 6بند 5

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید