تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فروش سیم کارت همراه خارجی در داخل کشور

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فروش سیم کارت همراه خارجی در داخل کشور

مجوز فروش سیم کارت همراه خارجی در داخل کشور

مجوز فروش سیم کارت همراه خارجی در داخل کشور

مجوز فروش سیم کارت همراه خارجی در داخل کشور

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز فروش سیم کارت همراه خارجی در داخل کشور ( هزینه صدور مجوز فروش سیمکارت غیر ایرانی ، شرایط دریافت پروانه فروش سیم کارت خارجی در ایران ، مدارک لازم فروش سیم کارت خارجی در ایران ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز فروش سیم کارت همراه خارجی در داخل کشور

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
فرم تكميل شده مشخصات شركت100496
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران100497
برگه تعهد،اجازه فعالیت،موافقت ارائه کننده یانمایندگی موردتائیدرگولاتوری وسفارت ایران درکشورمبدا10101010
ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات (پس از درخواست سازمان)1001135
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛10011700
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛10011701
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی10011702
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات10011706
چهار قطعه عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛10011707
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛10011708
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات10011700800
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و و اعضای هیئت مدیره؛10011999
اصل فيش بانکي پرداخت مبلغ حق الامتياز1212111111
یک نسخه از مصوبات مربوطه امضاشده توسط صاحبان امضا مجاز و مهمور به مهر شرکت234656445454


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 1679291392 /03 / 30ماده 4

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 1679291392 /03 / 30بند 6-2 ماده 6

اصلاح ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 1 جلسه 270 کمیسیون12371396 / 11 /05کل مصوبه

فرآیند صدور مجوز فروش سیم کارت همراه خارجی در داخل کشور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی2091388 /11 / 21ماده(6) بند (1)

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 1679291392 /03 / 30ماده 2 و 5 مصوبه

اصلاح ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 1 جلسه 270 کمیسیون12371396 /11 / 05کل مصوبه

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران12111389 /12 / 11ماده 7

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)12091382 / 09 /19ماده 3

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام صلاحیت از مراجع ذی صلاح (حراست)10124وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 1679291392 /03 / 30بند 6-2 ماده 6

مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات11981395 /11 / 25بند 1

هزینه صدور مجوز فروش سیمکارت غیر ایرانی

ضوابط خاص صدور مجوز فروش سیم کارت همراه خارجی در داخل کشور


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 1679291392 /03 / 30ماده 4 و 6 مصوبه

اصلاح ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 1 جلسه 270 کمیسیون12371396 / 11 /05مصوبه

مجوزهای پیش‌نیاز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات11981395 /11 / 25بند 8 جدول الف

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 1679291392 / 03 /30ماده 3

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
مبلغ حق امتياز صدور مجوز50000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 1679291392 /03  / 30ماده 10

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( تصویب نامه هیئت وزیران)12101388 /11 / 21بند 5 ماده 6

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)12091382 / 09 /19ماده 3

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فروش سیم کارت همراه خارجی در داخل کشور

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فرم تكميل شده مشخصات شركت100496
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران100497
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001127
فرم تکمیل شده مشخصات فردی1001141
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛10011700
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛10011701
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات10011706
چهار قطعه عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛10011707
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛10011708
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهي آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛10011990
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 1679291392 / 03 /303

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 1679291392 / 03 /30ماده 3

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فروش سیم کارت همراه خارجی در داخل کشور

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزشرایط دریافت پروانه فروش سیم کارت خارجی در ایران

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 1679291392 / 03 /3014

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 1679291392 / 03 /30ماده 14 مصوبه

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید