تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعاليت فروش اينترنتی بليط مسافر

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعاليت فروش اينترنتی بليط مسافر

مجوز فعاليت فروش اينترنتی بليط مسافر

مجوز فروش اينترنتی بليط مسافر

مجوز فعاليت فروش اينترنتی بليط مسافر

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز فعاليت فروش اينترنتی بليط مسافر ( هزینه موسسه فروش اینترنتی بلیت ، شرایط ثبت مرکز فروش اینترنتی بلیط ، مدارک ثبت شرکت فروش اینترنتی بلیت مسافری) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز فعاليت فروش اينترنتی بليط مسافر

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي10006671397 /04 / 06ماده 2 بخش دوم

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصوير برابر با اصل كارت ملي مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت1001165
ارائه درخواست کتبی11205
ضمانت نامه معتبر بانکي100200400
تصوير اساسنامه شركت1003023
تصویر آگهي روزنامه رسمي و کلیه تغییرات1003024
تصوير آخرين مدرك تحصيلي1010008
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي10006671397 /04 / 06بخش دوم ماده 3 -رديف 3-1-1 تا 3-1-11

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز فعاليت فروش اينترنتی بليط مسافر


هزینه موسسه فروش اینترنتی بلیت

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي10006671397 /04 / 06ماده 3بخش دوم رديف 3-1-3

ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي10006671397 /04 / 06ماده3 بخش دوم رديف 3-1-4

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز فعاليت فروش اينترنتی بليط مسافر

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي10006671397 /04 / 06ماده 3 بخش دوم رديف2-3

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزينه صدور ساليانه100000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی6891396 / 04/ 18رديف 5 بند 7

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فعاليت فروش اينترنتی بليط مسافر

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي10006671397 /04 / 06ماده 4

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي10006671397 /04 / 06ماده 4

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزينه تمديد ساليانه100000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی6891396 /04 / 18رديف 5 بند 7

فرآیند اصلاح مجوز فعاليت فروش اينترنتی بليط مسافر

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز#ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعاليت فروش اينترنتی بليط مسافر

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي10006671397 /04 / 06ماده 5

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید