تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت ارائه خدمات طراحی دستورالعمل‌های پروازی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت ارائه خدمات طراحی دستورالعمل‌های پروازی

مجوز فعالیت ارائه خدمات طراحی دستورالعمل‌های پروازی

مجوز فعالیت ارائه خدمات طراحی دستورالعمل‌های پروازی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی105781398 /10 / 011-2

قانون هواپیمایی کشوری105801328 /05 / 0115

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فعالیت ارائه خدمات طراحی دستورالعمل‌های پروازی


عنوان مدرککد مدرک
تابعیت ایرانی10198
رزومه10482
تکمیل فرم درخواست10756
نظام نامه10963
ارائه فیش بانکی12054
گزارش بازرسي سازمان12488
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی105781398 /10 / 01ضمیمه 2

استعلام‌های بین دستگاهی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328 /05 / 015

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی105781398 /10 / 013

شرایط دریافت ارایه خدمات دستوالعمل پرواز

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی105781398 /10 / 016-1-1

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی105781398 /10 / 016-1-2

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین105461373 /12 / 28بند ب ماده 63

مصوبه هیات وزیران شماره 123440105791393 /11 / 01همه موارد

جدول تعرفه سازمان هواپيمايي118011395 /04 / 15جدول 3

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فعالیت ارائه خدمات طراحی دستورالعمل‌های پروازی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
ارائه فیش بانکی12054
گزارش بازرسي سازمان12488
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی105781398/10/015

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی105781398/10/016

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
جدول تعرفه سازمان هواپيمايي118011395/04/15جدول3

فرآیند اصلاح مجوز فعالیت ارائه خدمات طراحی دستورالعمل‌های پروازی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعالیت ارائه خدمات طراحی دستورالعمل‌های پروازی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید