تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی

مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی

مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی

مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی ( هزینه پروانه شرکت آرایش بهداشتی ، شرایط مورد نیاز برای دریافت پروانه مرکز بین المللی آرایشی بهداشتی ، مدارک اخذ مجوز شرکت بین المللی لوازم آرایشی بهداشتی  ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 13534411353 / 12/ 18کل

دستورالعمل اجرایی صدور مجوز صلاحیت شرکت های ممیزی آرایشی و بهداشتی7921398 / 06 /02کل دستورالعمل

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی صدور مجوز صلاحیت شرکت های ممیزی آرایشی و بهداشتی7921398/06/02پیوستها

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی


اخذ مجوز شرکت بین المللی لوازم آرایشی

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی صدور مجوز صلاحیت شرکت های ممیزی آرایشی و بهداشتی7921398 /06 / 02کل

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی صدور مجوز صلاحیت شرکت های ممیزی آرایشی و بهداشتی7921398 /06 / 025-3-5-

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید و  اخذ مجوز شرکت بین المللی لوازم آرایشی بهداشتیضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی

 روزهزینه تمدید مجوزمدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز دریافت پروانه مرکز بین المللی آرایشی بهداشتیضوابط خاص اصلاح مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعالیت شرکت بین المللی آرایشی و بهداشتی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی صدور مجوز صلاحیت شرکت های ممیزی آرایشی و بهداشتی7921398 /06 / 02تبصره 2 بند 5

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید