تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)

مجوز فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)

مجوز فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)

مجوز فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز فعالیت شرکت مادر (هلدینگ) ( هزینه صدور مجوز فعالیت موسسه مادر ، شرایط کار شرکت هلدینگ ، مدارک فعالیت شرکت هلدینگ ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384 /09 / 01بند 21 ماده 1

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور90991384 / 09 /01بند “ث” ماده 36

دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار90981390 /08 / 21ماده 2

فرآیند صدور مجوز

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اساسنامه‌ی شرکت000011110000001111
تصویر آگهی مشخصات مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آن‌ها در روزنامه رسمی کشور01010101110011
تصویر آگهی تأسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور001111000101010101
مبلغ سرمایه‌ی ثبت شده، فهرست شرکاء و میزان سرمایه‌ی پرداخت شده و تعهد شده‌ی هریک000001111111010101
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار90981390 /08 / 21ماده 2

هزینه صدور مجوز فعالیت موسسه مادر

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار90981390 /08 / 21ماده 7

اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های مادر (هلدینگ)90971388 /12 / 15ماده 6 اساسنامه

مجوزهای پیش‌نیاز


مدت زمان صدور مجوز فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های مادر (هلدینگ)90971388 /12 / 15ماده 4

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغیه مصوبات شورای عالی بورس درخصوص تغییر کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار10050651396 / 07 /15بند 5

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های مادر (هلدینگ)90971388 /12 / 15ماده 60 اساسنامه

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز

شرایط کار شرکت هلدینگعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های مادر (هلدینگ)90971388 /12 / 15ماده 60

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید