تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت صادراتی شرکت بازرگانی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت صادراتی شرکت بازرگانی

مجوز فعالیت صادراتی شرکت بازرگانی

مجوز فعالیت صادراتی شرکت بازرگانی

مجوز فعالیت صادراتی شرکت بازرگانی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز فعالیت صادراتی شرکت بازرگانی ( هزینه صدور مجوز فعالیت صادراتی موسسه بازرگانی ، شرایط دریافت پروانه صادرات شرکت بازرگانی ، مدارک اخذ مجوز صادرات شرکت بازرگانی ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

فرآیند صدور مجوز فعالیت صادراتی شرکت بازرگانی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان118791397 /10 / 1502

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


شرایط دریافت پروانه صادرات شرکت بازرگانی

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز فعالیت صادراتی شرکت بازرگانی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان118791397 / 10/ 1502

اساسنامه نمونه‌ی مصوب سازمان118791397 / 10/ 1502

مقررات صادرات و واردات102661372 / 07/ 042

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات صادرات و واردات102661372 /07 / 042

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات صادرات و واردات102661372 / 07/ 042

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فعالیت صادراتی شرکت بازرگانی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


مدارک اخذ مجوز صادرات شرکت بازرگانی

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعالیت صادراتی شرکت بازرگانی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید