تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی یا مدیریت اپرون

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی یا مدیریت اپرون

مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی یا مدیریت اپرون

مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی یا مدیریت اپرون

مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی یا مدیریت اپرون

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی یا مدیریت اپرون ( هزینه صدور مجوز مدیریت فرودگاهی ، شرایط دریافت پروانه فعالیت مدیریت فرودگاهی ، مدارک اخذ مجوز فعالیت مدیریت اپرون ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه احداث ، توسعه ، بهره برداري و مدیریت فرودگاه هاي غیر نظامی105831392 / 01/ 182

فرآیند صدور مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی یا مدیریت اپرون
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
رزومه10482
نظام نامه10963
ارائه درخواست کتبی11224
گزارش بازرسي سازمان12488
فرم تغييرات12585
توافق نامه12586
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات فرودگاهي118311398 / 11/ 28ADR.AR.C.015

مقررات فرودگاهي118311398 / 11/ 28ADR.AR.C.050

شرایط دریافت پروانه فعالیت مدیریت فرودگاهی

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی10118وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http://www.vaja.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328 / 05/ 015

آیین نامه احداث ، توسعه ، بهره برداري و مدیریت فرودگاه هاي غیر نظامی105831392 / 01/ 1820

شيوه نامه تاييد امنيتي درخواست كنندگان اخذ مجوز فعاليت در صنعت هوانوردي118361389 / 07/ 014

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات فرودگاهي118311398 / 11/ 28ADR.AR.C.035 & ADR.AR..C.005

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394 /01 / 30جدول3

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی یا مدیریت اپرون


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی یا مدیریت اپرون


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده11443
گزارش بازرسي سازمان12488
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات فرودگاهي118311398 / 11/ 28ADR.OR.B.040

مقررات فرودگاهي118311398 / 11/ 28ADR.AR.C.040

مقررات فرودگاهي118311398 / 11/ 28ADR.OR.E.005

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394 / 01/ 30جدول3

فرآیند ابطال مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی یا مدیریت اپرون


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328 / 05/ 0116

آیین نامه احداث ، توسعه ، بهره برداري و مدیریت فرودگاه هاي غیر نظامی105831392 / 01/ 1821

مقررات فرودگاهي118311398 / 11/ 28ADR.OR.B.040

مقررات فرودگاهي118311398 / 11/ 28ADR.OR.C.015

مقررات فرودگاهي118311398 / 11/ 28ADR.AR.C.040

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات فرودگاهي118311398 / 11/ 28ADR.AR.C.040

مقررات فرودگاهي118311398 / 11/ 28ADR.AR.C.055

مقررات فرودگاهي118311398 / 11/ 28ADR.AR.C.005

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1