تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل هواپیما SUB PART F

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل هواپیما SUB PART F

مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل هواپیما SUB PART F

مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل هواپیما SUB PART F

مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل هواپیما SUB PART F

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل هواپیما SUB PART F ( هزینه صدور مجوز تاسیس مرکز تعمیر ونگهداری هواپیما ، شرایط دریافت پروانه مرکز تعمیر پرنده ، مدارک اخذ مجوز مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328 / 05/ 0115

فرآیند صدور مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل هواپیما SUB PART F
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
تکمیل فرم درخواست10756
ارائه مستندات فنی و عملیاتی10960
نظام نامه10963
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395 / 04/ 28M.A.602

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395 / 04/ 28M.A.604

شيوه نامه تاييد امنيتي درخواست كنندگان اخذ مجوز فعاليت در صنعت هوانوردي118361389 / 07/ 0118

هزینه صدور مجوز تاسیس مرکز تعمیر ونگهداری هواپیما

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی10118وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http://www.vaja.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328 / 05/ 015

شيوه نامه تاييد امنيتي درخواست كنندگان اخذ مجوز فعاليت در صنعت هوانوردي118361389 / 07/ 0118

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395 / 04/ 28M.A.618

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین105461373 / 12/ 28ماده 63

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394 / 01/ 30جدول3

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل هواپیما SUB PART F


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395 / 04/ 28M.A.602

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395 / 04/ 28M.A.604

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395 / 04/ 28M.A.602

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395 / 04/ 28M.A.604

شيوه نامه تاييد امنيتي درخواست كنندگان اخذ مجوز فعاليت در صنعت هوانوردي118361389 / 07/ 0118

شيوه نامه تاييد امنيتي درخواست كنندگان اخذ مجوز فعاليت در صنعت هوانوردي118361389 / 07/ 0118

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین105461373 / 12/ 28ماده 63

قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین105461373 / 12/ 28ماده 63

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394 / 01/ 30جدول3

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394 / 01/ 30جدول3

فرآیند اصلاح مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل هواپیما SUB PART F


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نظام نامه10963
ارائه درخواست کتبی11224
ارائه فیش بانکی12054

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395 / 04/ 28M.A.602

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395 / 04/ 28M.A.604

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394 / 01/ 30جدول3

فرآیند ابطال مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل هواپیما SUB PART F


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328 / 05/ 0116

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395 / 04/ 28M.A.618

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat