تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی

مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی

مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328/05/01ماده 15

فرآیند صدور مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نظام نامه10963
ارائه درخواست کتبی11224
ارائه فیش بانکی12054
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.702

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.602

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.704

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10079سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی10118وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http://www.vaja.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328/05/0115

مجوزهای پیش‌نیاز


مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.618

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394/01/30جدول3

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نظام نامه10963
ارائه درخواست کتبی11224
ارائه فیش بانکی12054
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.602

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.702

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.704

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.702

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.602

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.704

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.702

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.602

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.704

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394/01/30جدول3

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394/01/30جدول3

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394/01/30جدول3

فرآیند اصلاح مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نظام نامه10963
ارائه درخواست کتبی11224
ارائه فیش بانکی12054

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.602

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.702

الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.704

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328/05/0116

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
الزامات تداوم صلاحيت پرواز118271395/04/28M.A.618

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید