تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت مرکز بهره‌برداری سیمولاتور

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت مرکز بهره‌برداری سیمولاتور

مجوز فعالیت مرکز بهره‌برداری سیمولاتور

مجوز فعالیت مرکز بهره‌برداری سیمولاتور

مجوز فعالیت مرکز بهره‌برداری سیمولاتور

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز فعالیت مرکز بهره‌برداری سیمولاتور ( هزینه صدور مجوز فعالیت مرکز سیمولاتور ، شرایط دریافت پروانه بهره برداری سیمولاتور ، مدارک اخذ تاییدیه مرکز استفاده ار سیمولاتور ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328 / 05/ 0122

قانون هواپیمایی کشوری105801328 / 05/ 0115

فرآیند صدور مجوز فعالیت مرکز بهره‌برداری سیمولاتور
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نظام نامه10963
ارائه درخواست کتبی11224
ارائه فیش بانکی12054
گزارش بازرسي سازمان12488
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات گواهينامه هاي پرسنلي هوانوردي118401398 / 09/ 01FSTD

استعلام‌های بین دستگاهی


شرایط دریافت پروانه بهره برداری سیمولاتور

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات گواهينامه هاي پرسنلي هوانوردي118401398 / 09/ 01Part-ORA FSTD

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات گواهينامه هاي پرسنلي هوانوردي118401398 / 09/ 01ARA.FSTD.115

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین105461373 / 12/ 28بند ب ماده 63

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394 / 01/ 30جدول 3

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فعالیت مرکز بهره‌برداری سیمولاتور


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فعالیت مرکز بهره‌برداری سیمولاتور


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده11443
ارائه فیش بانکی12054

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات گواهينامه هاي پرسنلي هوانوردي118401398 / 09/ 01Part ORA – FSTD

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور150000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394 / 01/ 30جذول3

فرآیند ابطال مجوز فعالیت مرکز بهره‌برداری سیمولاتور


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات گواهينامه هاي پرسنلي هوانوردي118401398 / 09/ 01Part ORA – FSTD

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید